Setka Game

Gra "Setka Game" służy do ćwiczenia umiejętności koncentracji. Aby rozpocząć grę naciśnij przycisk START. Po rozpoczęciu gry na ekranie pojawią się liczby od 01 do 100 ułożone w losowy sposób. Aby zaznaczyć liczbę najedź na nią kursorem myszki i przyciśnij lewy przycisk myszy. Celem gry jest zaznaczenie wszystkich liczb we właściwej kolejności w jak najkrótszym czasie.

Setka Game - wariant 1

W zadaniu tym każda prawidłowo zaznaczona liczba zostaje poświetlona na kolor czarny. Powoduje to, że liczby zaznaczone pod koniec są nieco łatwiejsze do odszukania, niż te umieszczone na początku.

Setka Game - wariant 2

W tym wariancie prawidłowo zaznaczone liczby nie zostają podświetlone na kolor czarny. Oznacza to, że znalezienie każdej liczby jest tak samo trudne.

Setka Game - wariant 3

W tym zadaniu każde prawidłowe zaznaczenie liczby powoduje losowanie wszystkich liczb i ułożenie ich w nowej konfiguracji. Znacznie podnosi to trudność wykonywanego zadania, ponieważ nie możliwe jest zapamietywanie ułożenia kolejnych liczb.